Dato

Roser

Roser er først og fremst gledesspredere i hagen –med ulike farger, størrelser og fasonger og med de herligste dufter…

 

Hovedbildet over er Laguna. Så følger bilder av Hella, Goldspatz, Dolomiti, Black Forrest Rose, Alexandra Princesse de Luxembourg, Sunny Sky og Lupo.

Remonterende er et sentralt fagbegrep. Det betyr at når rosen først har begynt
å blomstre om sommeren vil den fortsette å blomstre helt til vinteren kommer.

Følgende roser er remonterende:
Stilkroser kjennetegnes med store blomster enkeltvis eller få sammen på lange, kraftige stilker. Disse rosene krever et godt klima og med unntak av de

beste klima-strøkene i landet må man nok bruke stilkrosene som sommerblomster med mulighet for overvintring. Og skulle de bare vare en sesong har de gitt mange gleder gjennom sommeren.

Klaseroser har flere roser samlet i klaser med rikelig og lang blomstring. De fleste klaserosene blir 60-80 cm høye og finnes i mange farger. Noen klaseroser har litt grovere vekst og blir noe høyere, fra 80-150 cm. Det er også en gruppe av klase-rosene som er bundekkende roser og
de blir lave og krypende.

Buskroser har lang blomstringstid. De er robuste og varierer i høyde fra 1 til drøyt 2 meter.

Engangsblomstrende roser – også kalt sommerblomstrende roser, har et tett
blomsterflor om sommeren. Lengden avhenger hvor varmt det er i blomstringstiden.
Disse rosene er hardføre og brukes som prydbusker. De er fine både som
enkeltstående, i grupper eller i skråninger. De kan også fint benyttes som hekkbusker.
De har stor prydverdi med sin flotte blomstring. Ofte har de en god duft
og mange sorter har flotte nyper og høstfarger.

Dyrkingstips. Alle remonterende roser trives best på en lun vokseplass med
mye sol. De engangsblomstrende er mer hardføre og trives som busker flest.
Roser trives i en moldrik jord. Bruk gjerne kompost – det gir liv i jorda! Plant
dypt slik at podestedet kommer ca. 10 cm. under jordoverflaten. Tråkk godt til
etter planting og vann grundig. Rosene trenger jevn tilgang på vann og næring.
Bruk gjerne organisk gjødsel.

Beskjæring. Stilkroser og klaseroser skjæres ned til 5-10 cm eller til frisk ved og
moderne buskroser skjæres ned til 10-15 cm. Beskjæringen utføres om våren nå
bjørka har fått “museører” – og man ser liv i knoppene. Grovskjæring kan gjøres
sent på høsten.

Utover i vekstsesongen får man fin gjenblomstring ved å kutte blomsterstilken
over første velutviklede blad etter hvert som blomstene taper seg. Det samler
vekstkraften om nye knopper i stedet for å bruke energi på visne blomster.

Tips for bedre overvintring
–  Velg rett sort og best mulig vokseplass
–  Det anbefales ikke å gjødsle etter ca midten av juli
–  Plant podestedet minst 10 ca under jordoverflaten
–  Senhøstes når det såvidt er frostskorpe – legg veksttorv eller opphyppet jord rundt rothalsen.
–  Snø er god isolasjon – så skuff om mulig snø over rothalsen
–  Dekk rosene med granbar eller strie mot skarp vårsol for å hindre uttørking av knoppene.

Andre
artikler