Dato

Plenen

En grønn gressmatte har viktige oppgaver,
enten det er for å rusle barbent rundt for å
nyte tilværelsen eller for at ungene kan herje rundt med ball.

I England har de lange tradisjoner for å legge mye arbeid i å få en striglet gressflate. Vi har ikke
samme gresstradisjoner i Norge, men her er noen tips i anlegg og stell av plen.

Anlegg av plen

 1. Spavend eksisterende jord eller bruk en freser som løser opp jorda.
 2. Flerårig ugress som løvetann, tistel og kveke må bekjempes før det
  legges plen, enten ved å sprøyte eller ved å fjerne røttene ved
  spavending. Grovplanere eksisterende masser – det vil si å få det så
  jevnt som mulig og legge fall slik at overflatevannet ikke blir stående.
  Spade, krafse og jernrive er gode redskaper. Det bør være et fall på
  1,5 cm pr meter. Rak vekk torver, røtter og steiner.
 3. Dersom det er leirjord – påfør og fordel en blanding av torv og sand
  i et lag på 10-20 cm jevnt utover. Dersom du har sandjord bør du heller
  påføre matjord med noe leireinnhold.
 4. Fordel så jevnt som mulig pr. 100 kvm. 6-7 kg fullgjødsel eller 30-50
  l.tørket hønsegjødsel + 30 kg. granulert dolomittkalk
 5. Fres eller spavend i 15-20 cm dybde, slik at eksisterende jordmasser,
  og tilført jord, gjødsel og kalk blir godt blandet.
 6. Bruk vekselvis rive og trommel for å få overflaten jevn og sikre god
  avrenning av overflatevann.
 7. Beregn ca 1-1,5 kg gressfrø pr 100 kvm. Fordel frømengden i to og så i kryss. Det vil sikre jevn fordeling av frøet. Velg frø etter bruk. En plen til fotballspilling og
  tråkk krever en blanding med nye engrapp (sportsplen), til en tørkesterk prydplen
  velger du en blanding med mye svingel (hagepryd).
 8. Du avslutter med en lett nedmolding av frøet med rive og tromling.

Vanning
Før og under spiring: For å spire må frøet ha fuktighet, før spiring og i spiringsfasen må det
derfor vannes lite og ofte.
Etter spiring: Hvis det er nødvendig med vanning av plenen etter at den har grodd frem skal
det vannes rikelig og ikke for ofte.

Legging av ferdigplen
Med unntak av såing og nedmolding av frøet med rive gjelder samme prosedyre for legging
av ferdigplen. Etter legging må det vannes grundig, slik at fuktigheten trenger 15-20 cm dypt
(bruk av spade og sjekk). NB: Husk at ferdigplen er ferskvare! Den må legges med en gang og
”rullene” må beskyttes mot sol slik at gressrøttene ikke tørker.

Stell
1. Året: Ugressen spirer ofte først, men det meste blir borte ved første klipping. Første klipping
bør skje når gresset er 5-6 cm høyt og klippehøyden bør være så høy som mulig, helst 4-5 cm.
De første 2-3 klippingene holdes i samme klippehøyde, senere kan den senkes til 3-4 cm. Utover
høsten økes klippehøyden – siste klippehøyde skal være 4-5 cm.
Det kan være aktuelt å overgjødsle et par ganger første sesongen. Bruk små mengder. 1-2 kg
helgjødsel pr 100 kvm pr gang.
Plenen må få etablert seg skikkelig før den tas i bruk. Prøv deg frem med forsiktig tråkk den
første tiden.

Stell av gresset etter 1. året.
Det bør gjødsles ofte og med små mengder for å gi gresset jevn vekst utover sommeren. Start
med 3-4 kilo gjødsel pr 100 kvm. som grunngjødsling om våren. Videre anbefales gjødsling hver
4.-5. uke vekselvis med 2-2,5 kg gjødsel og 1,5-2 kg kalksalpeter pr 100 kvm frem til midten av
august.

Praktiske tips
Mål ut arealet ditt og beregn hvor mye gjødsel du trenger. Vei opp, del gjødselmengden i to og
spre den ut i to omganger ved at andre fordeling gjøres ved å spre i kryss på den første. Bruk en
melkekartong, bøtte eller lignende. Første gangen veier du kartongen og merker av hvor mye 500
g og 1 kg er. Senere kan du bruke kartongen/bøtta for å måle ut gjødsel.
Gresset bør ikke bli over 7-8 cm før det klippes og klippehøyden må ikke være lavere enn 3,5 cm.
Toppdressing av plenen for å gi den en ”oppfrisking” gjøres ved å legge på maks 2 cm gjødslet
og kalket sandblandet vekstjord. Toppdressing kan også brukes for å redusere ujevnheter.Ugress
som løvetann og groblad bekjempes enten ved å ”stikke” opp ugresset med rota eller ved
å sprøyte.

Spørsmål rundt mose i plenen er kanskje det mest spurte i norske hagesentre. I mange tilfelle er
det kanskje OK med mose, den er jo god å gå på og trenger lite klipping. Mosen tåler imidlertid
ikke mye tråkking og ballspill, så i de tilfeller må mosen fjernes slik at gresset får gro. Mosen kommer
når gresset ikke trives. Det kan skyldes lav pH eller næringsmangel – og det kan bøtes på
ved kalking eller gjødsling. Ofte kommer mosen fordi jorda er for våt og tett. Da kan det hjelpe
å bruke en plenlufter løse opp jorda. Mose kan også komme hvis gresset klippes for kort eller ved
næringsmangel. Bruk Trim mosefjerner dersom du ønsker å fjerne mosen.

Andre
artikler