Dato

Hekker

Hekkens funksjon er å gjøre der triveligere i hagen
ved å skjerme mot vind og innsyn

I tillegg samler hekken støv og gir høyere temperatur både i jord og luft.
Kort sagt gir hekken både for oss og plantene bedre trivsel.

Hva slags hekk?

Med tanke på plasskrav og beskjæring er det to prinsipielt ulike typer hekker:

1. Fri hekk.
 Plantene får her utvikle seg som frie busker. De plantes med samme
planteavstand som busker til grupper og bed, slik at de vokser god sammen,
Dersom det er god plass, kan man gjerne plante i dobbel rekke. En fri hekk gir
mindre arbeid med beskjæring enn en klippet hekk, men krever større plass i
bredden. Beskjæring som andre busker. (Se ”Råd om beskjæring av busker og
trær”). NB! Det er avgjørende for et godt resultat at hekken skjæres hardt tilbake
de første to årene for at hekken skal få en tett basis.

2. Klippet hekk. Dersom du har et lite areal å avse og/eller ønsker en klippet
form skal du velge en klippet hekk. For de fleste planteslag skal det plantes
3-4 planter pr. løpemeter. Det tar noen år før man får en ønskes skjermvirkning
av en klippet hekk. Et tips kan være å plante store busker eller vintergrønt på
noen strategiske plasser for å skjerme mot innsyn. Disse plantes i grupper
innenfor hekken og gir raskt en ønskes skjermvirkning.

Plantevalg
Uansett om du vil ha fri eller klippet hekk må du velge et planteslag som trives der du bor.
Planten må være hardfør nok og passe godt til jord og lysforhold. Når du har etablert hekken,
har du fått et bedre mikroklima i hagen og kan være litt friere i plantevalg og eksperimentere
med enkeltplanter. Men til hekken må du være helt sikker, planteutgang og hull i hekken er
uheldig – og tar mange år og rette opp.

Plantestørrelse
Til hekk kan du bruke både kvaliteten (størrelsen) hekkplante eller busk. Forskjellen på hekkplante
og busk er alderen. En hekkplante er 1-2 år gammel, mens en busk er 3-4 år gammel.
Valget avhenger av hvor mange penger du vil investere i hekken og hvor viktig der er å få en rask
virkning av hekken. Ofte er det naturlig å bruke størrelsen hekkplanter til klippet hekk, mens
størrelsen busk velges til fri hekk. Prismessig vil da hekken koste omtrent det samme, fordi du
trenge 3-4 hekkplanter pr løpemeter til klippet hekk og1-1,5 planter til en fri hekk,

Formskjæring av klippet hekk, løvfellende
– Planteåret skal plantene etablere seg og ikke forstyrres med beskjæring.
– Beskjæring året etter planting: Plantene klippes ned til 10-15 cm over jorden før bladsprett om våren.
– Beskjæring etter to vekstsesonger: Hele plantes klippes ned til15-20 cm over jorden før bladsprett om våren.
– Beskjæring etter tre vekstsesonger: Plantene klippes 10-15 cm over forrige års beskjæring.
I tillegg skjærer man nå i fasong ved å kutte inn og skrå sidene.
– Beskjæring etter fire vekstsesonger: Nå formes hekken etter hvordan man vi ha den.
På høye hekker er den ikke høy nok anda, og den må klippes noe tilbake for å få
forgrening. Hekken må skjæres hvert år for at den hele tiden skal holde seg i ønskes
høyde og bredde. Pass på å skrå sidene !
– Hovedbeskjæringen gjøres på ettervinteren mens plantene er i hvile. I tillegg er det
behov for en sommerstuss. Man korter da inn vårens vekst slik at hekken blir jevn.
Sommersbekjæring bør skje først i begynnelsen av juni og 2. gang ikke senere enn
10. august, for å sikre god avmodnng.

Formskjæring av klippet hekk, nåletrær
Dersom det ønskes en vintergrønn, klippet hekk er både vanlig gran og diverse sorter av tuja
og barlind egnet. For alle gjelder at man ikke må skjære av toppen før hekken har nådd ønsket
høyde. Dette prinsippet gjelder for alle hekktyper med en tydelig gjennomgående stamme.
Inntil ønsket høyde er nådd klipper man inn sidene hvert år. Der er viktig å skrå sidene mot toppen
slik at de nederste grenene får nok lys. Gran bryter ikke på gammel ved. Det må derfor bare
skjæres i siste års vekst. Mens tuja og barlind tåler godt skjæring. De kan derfor holdes i strenge
former. De bryter også på gamle grener om de skulle trenge en hardere behandling når de blir
eldre, eller om de skulle bli solbrente i de ytterste grenene.

Andre
artikler