Dato

Gjødsling – Kalking

Alle som har hage drømmer om en frodig hage
med et vell av blomster og en bugnende høst
av friske bær og frukter

For å få til dette kreves en porøs jord med god struktur, det vil si at jorda må
ha evnen til å holde på vann og næring og inneholde tilstrekkelig med luft (oksygen)
til røttene. Det er viktig med en balansert tilføring av næring.

Mengde

For lite næring til plantene gir for dårlig vekst, mens for mye kan føre til at plantene vokser for lenge utover høsten med påfølgende vinterskade. Overdosering av gjødsel kan også forurense ved at overskuddet renne ut til nærmeste bekk eller elv. Gjødslingen må derfor tilpasses din hage, hva slags planter og jord du har – og hvor mye nedbør det kommer.

Når?
Man starter med grunngjødsling om våren. Den gis så tidlig som mulig når telen har gått og jorda har blitt varm. Da vil næringen være tilgjengelig så snart rotaktiviteten og vekst begynner. Det må ikke gjødsles på is eller snø. Litt avhengig av hvor i landet du befinner deg, vil grunngjødsling finne sted fra midten av april til midten av mai. I tillegg bør en overgjødsle 2 ganger, det kan være fra ca. 10. Juni til 20. Juli. Trær må ikke gjødsles etter ca. 20. Juli for å sikre god avmodning. Ved delt gjødsling er det viktig at det ikke brukes store mengder hver gang!

Hva?
I praksis er det to hovedtyper av gjødsel: Kunstgjødsel og organisk gjødsel. Bruk Helgjødsel
til hageplantene. Organisk gjødsel kan for eksempel være kompostert kugjødselkompost
eller tørket hønsegjødsel. Fordelen med organisk gjødsel er at den i tillegg
til gjødseleffekt tilfører mikroliv til jorden. Alle blomsterbed kan gis organisk gjødsel i
tillegg til helgjødsel.

Eksempel på gjødselopplegg:
Kombinasjon av organisk fullgjødsel og kunstgjødsel:

  1. Gjødsling: Grunngjødsling i slutten av april:
    – Strø ut og hakk gjerne med kugjødselkompost eller tørket hønsegjødsel i blomsterbed (følg anvisning på pakken) og rundt busker og trær.
  2. Gjødsling: I begynnelsen av mai – helgjødsel: 1,5- 2 kg. pr. 100 kvm = 20 gr. pr. kvm.
  3. Gjødsling: I slutten av juni – klorfri fullgjødsel: 1,5- 2 kg. pr. 100 kvm = 20 g pr. kvm.

Det er viktig å se hvordan planter og plen ser ut. Begynner de å bli lysegrønne og slutte å vokse, gi gjødsel.

Hvordan gjødsle rett mengde?
Mål ut 100 kvm. Ved for eksempel å merke av et område på 10×10 m. Vei opp 2 kg
gjødsel. Fordel gjødselmengden i to – strø først ut 1 kg. ved å gå i en retning. Gå så på
tvers av første retning og fordel resten av gjødsla. Se på bakken hvordan det skal se ut
ved å spre 2 kg. på 100 kvm. Bruk så denne mengde når du gjødsler resten av hagen.
Du kan også veie opp 20 g, som du skal fordele på 1 kvm. Det gir deg et tips om hvor
mye du skal ha i handa når du sprer gjødsla til busken. Skritt opp og regn ut ca. hvor
stort område du skal gjødsle opp og regn ut hvor mye du trenger totalt. Som hjelp til å
porsjonere ut rett mengde bruker du et gammelt syltetøyglass eller en melkekartong,
hvor du har satt merker for hvert 50. gram.

  

Andre
artikler