Dato

Gjødsel, jordforbedring og dekkmaterialer

Hva gjødsler du med?

Noen inntar den holdningen at jorda inneholder den næringen plantene trenger, og at jord er jord. Det har de til en viss grad rett i, det vil si når plantene vokser der de naturlig hører hjemme. Men så skjer det noe med forventningen til plantene vi tar inn i hagene våre. Da forventer vi at de skal vokse fortere, blomstre rikere og lengre, holde seg friske og frodige hele vekstsesongen. Da trenger de tilrettelegging for å få optimale forhold, riktig jordforhold,vann og næring for å yte sitt beste. For mange er naturgjødsel det naturlige valget. Hønsegjødsel og kugjødsel kan være gjødseltyper som utfyller hverandre godt. Hestegjødselbaserte produkt er på full fart inn i gjødselutvalget. Benmel og blodmel er tilskudd mange gir plantene sine.

Hønsegjødsel skaper rikere bakterieflora i jorda og dermed bedre næringsgrunnlag for plantene. Resultatet er mer hardføre og frodigere planter og plener. Hønsegjødsel har også effekt mot mose og har lang virketid. Naturgjødsel er ofte kortreiste produkt, som nyttiggjør det som ellers ville vært avfallsprodukt fra husdyrhold. Kugjødsel er en mildere gjødsel fin til jordforbedring ved nyplanting, og gjødsling utover i sesongen. Det finnes en rekke ‘kunstgjødseltyper’ (industrielt framstilt gjødsel). Disse er mer konsentrerte og kommer i både store og små pakninger. Mange typer spesialgjødsler, blant annet for orkideer, tomater, barvekster, rododendron og roser kjenner vel de fleste til. Det kan føles lett å gå seg vill i gjødseljungelen, som så mye annet- start enkelt og utvid etter som du blir fortrolig med produktene. Følg alltid anvisninger på pakningene og overdoser aldri. De fleste planter gjør seg best nytte av å få næringen fordelt over flere gjødslinger i løpet av en sesong.

Jordforberdingsprodukt som egenprodusert kompost fra egen binge eller Vermipro er nyttig tilskudd til jorda i hagen. I utgangspunktet kan alt materiale fra hagen komposteres og tilbakeføres. Frø og røtter med sterk uønsket spredningsevne og syke planter / plantedeler bør unngås.

Dekkmaterialer: Bark, kakaoflis,treflis og annet. Bark er et rent, norsk naturprodukt med mange gode egenskaper. Furubark har litt lysere farge enn granbark. Et lag med bark er med på å dempe kraftig regn og å fordele regnvannet.  Et barklag holder på fuktighet, hemmer ugressvekst og gir et tiltalende utseende. Ulike barktyper har litt forskjellige bruksområder. Det er naturlig å bruke den litt grovere dekkbarken under større busker og beplantninger. I skråninger letter et solid barklag mellom plantene vedlikeholdet.  Prydbark har mindre ‘biter’ enn dekkbarken, og passer dermed bedre rundt småplanter, i kasser og krukker. Prydbark er det naturlige valget i staudebed dersom du ikke vil spandere på luksusvarianten, kakaoflis. Pyntebark omdannes fortere til jord enn dekkbark. For begge typer vil omdanningen ta lengre tid dersom det legges en barkduk mellom jord og bark. Etterfyll helst årlig med et lag på ca 3 cm. Kakaoflis er skallet av kakaobønner som brukes i sjokoladeindustrien. Dette er et godt dekke som omdannes til næringsrik jord. Kakaoflis bør alltid legges rett på jorda uten duk mellom for å utnytte gode virkninger av mikroorganismer som transporterer næringsstoffer fra kakaoflisa nedover i jorda. Et litt mer eksklusivt dekkmateriale som er velegnet rundt roser og stauder, samt i surjordsbed. Fra tid til annen får man også tak i oppkuttet flis, naturell eller farget. Flisa har lang nedbrytningstid og naturell flis får gjerne en vakker grå farge etterhvert. Oppkuttede kvister kjørt gjennom kompostkvern kan også brukes som dekkmateriale. Dekorstein finnes i forskjellig kvalitet og størrelser. Den bør alltid legges på en solid duk for ikke å synke ned i jorda og missfarges av den etter regnvær og vanning.

 

Andre
artikler