Dato

Fuglelivet i hagen, tips fra Vilofarm

Vi hadde nylig en hyggelig prat med vår kontaktperson hos Vilofarm, og deler her litt informasjon om småfugler og redekasser. Småfugler er svært nyttige å ha i hagen. De har mange av det vi regner som skadeinnsekt og uønskede gjester i hagen på sin meny. Legger du til rette for et yrende fugleliv i hagen, får du hjelp til å begrense skadeinnsekter på en naturlig måte.

Når på året henger man opp redekasser til småfuglene?

Småfugler bruker redekassene hele året. Om vinteren søker de ly og sover der. Gjennom våren yngler de der og om sommeren bor ungene der før de skal ut å fly. Det er en god idé å sette opp fuglekassene på høsten så fuglene kan bli vant til kassen før vinteren og våren kommer. Redekasser er helt nødvendig for småfuglenes overlevelse.

Det blir vanskeligere og vanskeligere for fuglene å finne steder å yngle da det hugges mer og mer trær. Gamle og syke trær blir hugget og det er disse trærne som har huller og sprekker som småfuglene ønsker å yngle i.
Hvis man ikke har mulighet til å fôre småfuglene, så er det vel så fint å sette opp redekasser for å få et yrende fugleliv i hagen.

Hvilke fugler vil trives i hagen min?

Ved å henge opp redekasser til småfuglene vil du få godt innblikk i fuglenes familieliv. Det er ganske enkelt å få meis, stær og trost til at yngle i de fleste hager, men må kanskje til roligere og varmere steder i landet for å få andre arter til å trives.

Hvordan skal redekassene henges opp?

Stort sett skal det være 1 redekasse til meis pr. 200 kvadratmeter. Vurder å henge opp flere redekasser i hagen din da mange fuglearter foretrekker å bruke en ’ny’ redekasse til et eventuelt kull nr. to i løpet av sesongen.

Redekassene til stær kan man godt henge tett ved siden av hverandre, for eksempel på en hus-gavl, da stær er veldig sosiale og helst bor og yngler i kolonier. Den vil trives aller best hvis redekassen vender mot nord eller øst.

Hvordan vet jeg om det er liv i fuglekassen?

Ved starten på ynglesesongen på våren, vil du oppleve at fuglene flyr til og fra redekassene med redemateriale. Deretter blir det stille en stund, hvor de ruger på eggene.

Når ungene er kommet ut av skallet, vil du se foreldrene fly til og fra redekassen med mat. Kanskje du også hører fugleungenes tiggelyder, jo eldre de blir.

Når ungene er flygedyktige, forlater de redekassen. Da vil du se at de flyr rundt i hagen på usikre vinger. Vær oppmerksom hvis du har hund eller katt så de ikke får tak i fugleungene.

Hvis du er veldig forsiktig kan du titte inn i redekassen, men det er lurt å ikke forstyrre de da foreldrene kan forlate kullet hvis det blir for urolig rundt de.

Husk å rengjøre redekassene

Småfuglene tømmer ikke redekassene selv etter bruk. De lager heller et nytt rede over det gamle, så det kan plutselig bli veldig trangt i redekassen og det er også stor risiko for parasitter og lopper.
Etter ynglesesongen på høsten bør det gamle redemateriale fjernes. Bruk hansker og eventuelt et redskap for å fjerne gammelt redemateriale.

Husk også å sjekke kassene etter vinteren, hvor fuglene har brukt de til at søke ly. Redekassene skal stå klare uten gammelt redemateriale før ynglesesongen begynner i februar-mars.

Videre vil det være lurt å holde øye med kvaliteten på redekassens. Er den råtten eller i ferd med å gå i stykker bør du fjerne eller utbedre den.  Ellers er stor risiko for at et hjelpeløst kull fugleunger kan falle ut av en råtten redekasse.

 

 

 

Andre
artikler