Dato

Finn fram i plantejungelen!

Utvalget av planter som tilbys i de forskjellige hagesenterene er både stort og variert.

 

Vi gjør vårt beste for å ha lett tilgjengelig planteinfo. Merkelapper og etiketter inneholder det mest nødvendige som navn, salgsstørrelse, pris- og kanskje et lite bilde. Jungelen av pryd og nyttebusker ute i hagesentrene kan være utfordrende å orientere seg i. Selv om mange googler flittig, er det fortsatt de som ønsker å gå rundt og se på planter uten telefonen i hånden. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og fornye planteinformasjonen til våre kunder. I disse dager sendes årets nye opplag av infoplansjer ut til Gartnerringens medlemmer. Vi håper dette vil være med på å gjøre dine valg av hageplanter lettere- og at det resulterer i mer varieret beplantninger. Ofte er kanskje det lettest å velge det kjente?  Vi ønsker å inspirere til mangfold i hagene!

Opplysninger i sortslister, plantebøker og infoskilt vil alltid være å regne for gjenomsnittlige. Det er mange ting som spiller inn for plantenes vekst og utvikling. Jorden de liker best å vokse i- er det de forholdene du legger til rette for og tar hensyn til? Sol og skygge, vind og trekk, lune plasser, lengde på vekstsesong- (når er siste frostnatt på våren og når er den første på høsten?) Passe tilgang på fuktighet og næring gjennom vekstsesongen spiller en viktig rolle. Det norske hageselskap har utarbeidet et herdighetssonekart, kjent som H-soner. De mildeste kystområdene på sørlandet kan ha de mest gunstige vekstbetingelser og lengste vekstsesonger – her sier vi det er H-sone 2. I de kaldeste høytliggende innlandsstrøk og nord i Norge er det tøffere forhold og mye kortere vekstsesonger. Her må kanskje plantene tåle H- sone 6- 7 eller 8? Det går an å gjøre tiltak som å bygge opp levegger og å gi plantene vinterdekke. Du kan oppleve det som hagen din har forskjellige H-soner. Planter du i en lun, solfylt krok der tele og snø forsvinner tidlig kan planter med beregnet lavere herdighet overraske med mye bedre vekst og trivsel enn om du plasserer den på et mer skygge- og trekkfult voksested. Merking med H-soner er ment å være en veiledende pekepinne- og er ikke et fasitsvar.

Vi ønsker et inspirerende hageår med fokus på både nytte og prydvekster. Se gjerne etter vekster som er både til nytte og pryd.

Andre
artikler