Dato

Beskjæring

Hovedmålet med beskjæring er å fremheve
plantens naturlige egenskaper og forlenge alderen.

Vi kan dermed få planter som holder seg unge og frodige, store smakfulle bær og frukter og penere planter.
Ikke minst kan vi også skape nytt liv i glisne busker og hekker.

Hva trengs?
Til busker: Beskjæringssaks og greinsaks.
Til trær: Beskjæringssaks og greinsag.

Hvor vanskelig er det?
Det er nødvendig å tilegne seg litt basiskunnskap gjennom bøker og brosjyer, beskjæringsdemonstrasjoner eller høste erfaring fra andre som beskjærer.
Det er en utrolig spennende jobb, og vi får raskt svar ved å følge med på hvordan plantene reagerer på ulike inngrep. Det handler først og fremst om å starte opp, følge med hva som skjer og høste av egne erfaringer.

Prydbusker
Busker skal være tette og frodige fra basis av planene slik at de demper vind og skjermer mot innsyn. Den største feilen som gjøres er at man ikke tør skjære langt nok ned.

Årene rett etter planting
Planter som står i potter: Første sesongen er hovedregelen at plantene ikke skal skjæres tilbake. Etter at
snøen har gått neste året vurderes om planten har nok grener. Det har de vanligvis ikke. Du skal skjære alle
grenene ned til 5-10 cm over bakkenivå. Neste ettervinter gjøres igjen vurderingen om planten er tett nok.
Hvis de ikke er det skjærer du nå alle grenene 15-20 cm over bakkenivå. Slik fortsetter du ved å legge på
ca. 10 cm hvert år til busken har blitt så tett som du ønsker. For busker som skal ha en fri vokseform er det
vanligvis nok med en hard tilbakeskjæring i to år.

Vedlikeholdsskjæring
er den årlige beskjæringen av fullvokste busker for å holde de unge og vedlike. Fjern de eldste grenene slik
at busken har en jevn fordeling av grener i ulike aldere fra 1 til 5,6,7 år. Fjern brukne døde og syke grener.
Dersom det er behov for tynning, fjern først og fremst grener som ligger ned, krysser andre eller vokser inn
i busken. Ved tynning skjæres grenene helt ned til bakkenivå.

Foryngelsesskjæring
er nødvendig når vedlikeholdet er forsømt eller buskene er skadd av snøbrekk eller annet. De fleste planter
bryter på gammel ved, slik at de kan bygges opp igjen ved å skjære plantene hardt tilbake.

Hel nedskjæring
La det stå igjen 5-20 cm over bakkenivå for dannelse av nye skudd. Gjem på nye skudd og følg opp med
tynning.

Trinnvis nedskjæring
Slik som ved hel nedskjæring – men skjær ned ca. en tredjedel – halvparten av antall grener første gangen,
og ta reste i 1-2 omganger. På denne måten kan skjermen bevares mens busken fornyes.

Beskjæring av trær
Det lønner seg å starte mens trærne er unge. Nødvendige inngrep er å fjerne skadde grener, konkurrerende
topper, tette grener og spisse vinkler. I overgangen mellom stamme og gren er det en forhøyning, en såkalt
greinkrage. Det varierer fra treslag til treslag hvor synlig grenkragen er. Snittet skal ligge så tett som mulig
inntil grenkragen uten at denne skades.

Beskjæring av burskfuru
Den beste måten å holde buskfuru lav og tett er å knekke alle nye skudd på midten, slik at det dannes flere
knopper og tettere skuddanning. Dette gjøres sist i mai eller i begynnelsen av juni – litt avhengig av hvor
i landet en bor. Skuddene er da myke og lette å knekke.

Beskjæringstidspunkt
For de fleste planteslag er ettervinteren et gunstig tidspunkt for beskjæring. Plantene er i hvile, den
strengeste kulda har sluppet og plantene uten blader viser godt hvilke inngrep som er nødvendig. Unntakene
– bjørk, lønn og slekta Prunus (kirsebær, plomme m.m.) er bløtere med gunstigste tidspunkt i hele juli
og til midten av august.

Vedlikeholdsskjæring av busker som blomstrer tidlig på våren kan gjøres rett etter blomstring for ikke
å miste blomstringen det året. Dette gjelder for eksempel brudespirea, vanlig syrin, gullbusk og gentspirea.
Det er ok å beskjære alle busker på ettervinteren uavhengig av blomstringstid og hvor i landet man befinner
seg. Busker i god trim vil uansett blomstre godt. Det er ideelt sett bare en «blomstringsårgang» som klippes
bort.

Foryngelsesskjæring skal alltid gjøres på ettervinteren uavhengig av blomstringstid. Utsettes tilbakeskjæringen
for lenge, kan man risikere at nye skudd ikke modner av om høsten.

Beskjæringsavfall
I størst mulig grad bør det som produseres av organisk materiale i hagen føres tilbake. Dette er ressursvennlig
og et viktig bidrag med tanke på næringstilstand og det viktige mikrolivet. Beskjæringsavfallet er en
ressurs, og en kompostkvern er en god investering. Det anbefales en oppkutting av avfallet og tilbakeføring
som dekke til bed, eventuelt oppsamling og kompostering for tilbakeføring til bed.

Andre
artikler