Dato

Beskjæring

BESKJÆRING

Hovedmålet med beskjæring er å fremheve plantenes naturlige egenskaper og å forlenge levetiden.

Med riktig beskjæring kan vi få planter som holder seg unge og frodige, med store smakfulle bær og frukter, plantene framstår som penere. Vi kan også skape nytt liv i glisne busker og hekker.

 

HVA TRENGS?

Til busker: Beskjæringssaks og grensaks.

Til trær: Beskjæringssaks og grensag.

HVOR VANSKELIG ER DET? Det er nødvendig å tilegne seg litt basiskunnskap gjennom bøker og brosjyrer, beskjæringsdemonstrasjoner eller høste erfaring fra andre som beskjærer. Det er en utrolig spennende jobb, og vi får raskt svar ved å følge med på hvordan plantene reagerer på ulike inngrep. Det handler først og fremst om å starte opp, følge med på hva som skjer og bygge opp sin egen erfaring.

PRYDBUSKER: Busker skal være tette og frodige fra basis av slik at de demper vind og trekk, og skjermer mot innsyn. Den største feilen mange gjør er at de ikke skjærer langt nok ned.

ÅRENE RETT ETTER PLANTING: Det året du planter, er hovedregelen at planten ikke skal skjæres tilbake. Etter at snøen har gått neste år vurderes det om planten har mange nok grener. Det har de vanligvis ikke. Du skal skjære alle grenene ned til 5 – 10 cm over bakkenivå. Neste ettervinter gjøres igjen vurderingen om planten er tett nok. Hvis de ikke er det skjæres nå alle grenene ned til 15 – 20 cm over bakkenivå. Slik fortsetter du ved å legge på ca. 10 cm for hvert år til busken har blitt så tett som du ønsker. For busker som skal ha en fri vokseform er det vanligvis nok med en hard tilbakeskjæring i to år.

VEDLIKEHOLDSSKJÆRING

Dette er den årlige beskjæringen av fullvokste busker for å holde de unge og velstelte. Fjern de eldste grenene slik at busken har en jevn fordeling av grener i ulik alder fra 1 til 5- 6- 7 år. Fjern brukne, døde og syke grener. Dersom det er behov for tynning, fjern først og fremst grener som ligger nede, som krysser andre eller vokser inn i busken (inn mot buskens sentrum). Ved tynning skjæres grenene helt ned til bakkenivå.

FORYNGELSESSKJÆRING: Dette er nødvendig når vedlikeholdet er forsømt eller busken er skadet av snøbrekk eller annet. De fleste planter bryter på gammel ved, slik at de kan bygges opp igjen ved å skjære planten hardt tilbake.

HELT NEDSKJÆRING: La det stå igjen 5 -20 cm over bakkenivå for dannelse av nye skudd. Følg opp de nye skuddene og tynn ved behov.

TRINNVIS NEDSKJÆRING: Slik som ved helt nedskjæring, men skjær ned ca. en tredjedel til halvparten av antall grene første sesong, ta resten i 1 – 2 omganger. På denne måten kan man bevare skjermeffekten, og gjennomføre en total fornyelse av grenmassen i løpet av 2 -3 år.

BESKJÆRING AV TRÆR: Det lønner seg å starte mens trærne er unge. Nødvendige inngrep er å fjerne skadede grener, konkurrerende grener, tette grener og spisse vinkler. I overgangen mellom stamme og gren er det en forhøyning, en såkalt grenkrage. Det varierer fra treslag til treslag hvor synlig grenkragen er. Snittet skal ligge så tett som mulig inntil grenkragen uten at denne skades.

BESKJÆRING AV BUSKFURU: Den beste måten å holde buskfuru lav og tett er å knekke alle nye skudd på midten, slik at det danes flere knopper og tettere skudd-danning. Dette gjøres sist i mai eller begynnelsen av juni – litt avhengig av hvor i landet en bor. Skuddene er da myke og lette å knekke. I større felt kan dette bli en uoverkommelig jobb, klipp de tilbake med en hekksaks.

BESKJÆRINGSTIDSPUNKT: For de fleste planteslag er ettervinteren et gunstig tidspunkt for beskjæring. Plantene er i hvile, den strengeste kulda har sluppet taket og planter uten blader viser godt hvilke inngrep som er nødvendig. Unntakene – bjørk, lønn og slekten prunus (kirsebær, plomme m.m.) er blødere. For disse er det best å beskjære i perioden juli til midten av august.

Vedlikeholds-skjæring av busker som blomstrer tidlig på våren kan gjøres rett etter blomstring for ikke å miste blomstringen det året. Dette gjelder for eksempel brudespirea, vanlig syrin, gullbusk og gentspirea. Det er OK å beskjære alle busker på ettervinteren uavhengig av blomstringstidspunkt og hvor i landet man befinner seg. Busker i god trim vil uansett blomstre godt. Det er ideelt bare en ‘blomstringsårgang’ som klippes bort.

Foryngelsesskjæringen skal alltid gjøres på ettervinteren uavhengig av blomstringstidspunkt. Utsettes tilbakeskjæringen for lenge, kan man risikere at nye skudd ikke modner av om høsten.

Beskjæringsavfall: I størst mulig grad bør det som produseres av organisk materiale i hagen føres tilbake. Dette er ressursvennlig og et viktig bidrag med tanke på næringstilstand og det viktige mikrolivet. Beskjæringsavfallet er en ressurs og en kompostkvern en god investering. Det anbefales en oppkutting av avfallet og tilbakeføring som dekke til bed, eventuelt oppsamling og kompostering for tilbakeføring til bed.

Lykke til med beskjæringen i din hage!

 

Andre
artikler