Pene og lettstelte skråninger langs veien mot hagen og
huset er en spennende utfordring

Mange skråninger er for bratte for plenklipperen. Det er ofte store arealer og detskraningerer fare for erosjon. Busker, gjerne i kombinsajon med stauder og små trær egner seg

Skråningergodt til å dekke en skråning. Det er en del arbeid som må gjøres før planting
og stell de første 1-2 årene. Heldigvis betaler innsatsen seg ved at man får en frodig, tett og lettstelt beplanting.

Forarbeid og planting
Det er et absolutt krav at skråningen er fri for flerårig ugress som kveke,
tistel og hestehov før planting. Plantene som velges må være hardføre,
etablere seg godt og dekke godt. Vær derfor raus når du planter – og bland
gjerne inn et par never kugjødselkompost eller lignende til hver plante.
Velg en tett planteavstand for at plantene skal vokse sammen raskt og
dekke mot oppspiring av ugress.

Eksempler på planteslag som egner seg til skråninger
Bjørkebladspirea.
Spiraea betulifolia "Tor" passer på grunn av sin gode dekkevne svært godt som
bunndekkeplante i skråninger. Høstfargen er bedre enn hos noen annen spirea og
går fra sterkt gult over i rustrødt. Planten trives både i sol og halvskygge og blir
opp til 1 m høy med en bred og kompakt vekstform. Den blomstrer meget rikt på
forsommeren med hvite blomster i halvskjermer. En planteavstand på ca 70-80 kvm
gir god sammenvoksing.

Småbiota.
Microbiota decussata er et vintergrønt alternativ til skråninger og vil dekke godt
med en planteavstand på 80 cm. Den er lav og krypende – og krever en sandrik jord
for å utvikle seg godt. Trives i sol og halvskygge.

Vanlig krypeiner.
Juniperus communis repanda passer spesielt godt til steder hvor vi ønsker at beplantningen
skal gli inn i naturen rundt. Planteavstand skal være ca 80 cm. Plante-dekket blir
20-30 cm høyt med enkelte skudd som stikker opp fra dette dekket.
Vanlig einer vil ha mye sol og trives godt i karrig sandjord, gjerne litt moldholdig.

Svartsurbær.
Aronia melanocarpa Moskva er et utmerket alternativ hvis man ønsker og
kan tillate at plantene blir 1,5-2.5 m høye. Plantingen får en fin sammenvoksing ved
en planteavstand på 0,8-1,0 m. Svartsurbær bør få god jord og ikke stå for tørt. Den
trives i sol og halvskygge. Svartsurbær Moskva har en usedvanlig flott høstdrakt
med glinsende svarte bær og skarpe mørk råde blader.

Barlind.
Dvergbarlind Taxus densiformis er en kjent, hardfør og
sikker plante til skråning. Husk at disse vil ha en sandrik jord og mye sol. Ved valg av
planter – se i Gartnerringens Hagetips.

Plantesystem
Det er ingen fasit på hvordan man skal komponere skråningen. Men det blir ofte et
penest og best resultat dersom man bruker mange av samme planteslag sammen.
Dette kan gjøres enten ved at man fyller hele skråningen med et planteslag eller ved
å sette sammen felter av ulike planter.

En annen måte å komponere på er å bruke et lavt planteslag som gjennomgående
planteslag i hele skråningen. Dette dekket brytes opp ved å plante en gruppe på 1-5
busker – et lite tre – 1-3 nåletrær eller en gruppe med stauder. Til dette formålet
kan det brukes flere ulike planteslag for å få høydeforskjell og ulike farger gjennom
året. Hvitrogn, Hjertetre, Søyleeiner, Prydeple og høye Astilber er eksempler på
planter som egner seg til innslag i en skråning som er oppbygd på denne måten.